Prevádzkový poriadok
Detský svet Alex

 

Vstupom do detského ihriska Detský svet Alex sa návštevníci oboznámili a súhlasia s prevádzkovým poriadkom.

·  Detský svet Alex  je určený pre deti vo veku 0 až 13 rokov

·  Všetky deti musia byť sprevádzané zodpovednou dospelou osobou, ktorá za ne zodpovedá po celú dobu pobytu v herni.   Doprovodom sa rozumie osoba staršia ako 18 rokov. V prípade, že chce rodič nechať dieťa v starostlivosti personálu detského centra, musí si túto službu zaplatiť. Maximálna doba stráženia sú 3 hodiny.

·  Dodržujte pokyny personálu pre bezpečné používanie atrakcií. Nedodržanie pravidiel detského ihriska a agresívne chovanie detí oprávňuje personál vykázať návštevníka bez nároku na vrátenie vstupného.

·  Do zóny detského ihriska je vstup povolený bez topánok, z hygienických dôvodov je potreba mať ponožky.

·  Konzumovať je možné len jedlo a nápoje zakúpené v Detskom svete Alex, s výnimkou kojeneckej stravy. Konzumácia jedla a pitia je možná len v kaviarenskej časti.

·  Celý priestor detského ihriska ako aj kaviarne je nefajčiarsky, platí zákaz vstupu zvierat.

·  Priestor detského svetu Alex je z dôvodu bezpečnosti monitorovaný kamerovým systémom.

·  Za bezpečnosť atrakcií ručí výrobca a dodávateľ svojimi certifikátmi, atrakcie sú pravidelne kontrolované a v súlade s normami STN.

·  Dbajte prosím na pokyny personálu a dodržujte doporučenia na jednotlivých atrakciách.

·  Doporučujeme, aby deti mali oblečenie s dlhými rukávmi a nohavicami a protišmykové ponožky.

·  Všetci, ktorí vstupujú na atrakcie, nesmú mať na sebe šatky, šály, šperky, retiazky a iné ostré predmety.

·  Návštevník ručí pri použití všetkých zariadení detského sveta Alex za škody spôsobené nedbalosťou alebo úmyslom alebo za škody spôsobené iným návštevníkom.

·  Je prísne zakázané liezť po sieťových stenách atrakcií a sieťach trampolín.

   Po skončení oslavy je nutné opustiť priestory do 10 min po ukončení, v opačnom prípade, je nutné uhradiť vstup za ďalšiu začatú hodinu podľa cenníka.